MEDEZEGGENSCHAPSRAAD PLUS

* MR+

Medezeggenschap op school: Meepraten of meebeslissen
Een school moet vaak belangrijke beslissingen nemen. Maar wie is verantwoordelijk voor die beslissingen - de directie of het schoolbestuur? Uiteindelijk is dat het schoolbestuur, de Bisschop Möller Stichting. En dat bestuur moet ook luisteren naar de medezeggenschapsraad. Zo hebben ouders dus ook invloed op die besluitvorming. Een school is meer dan alleen een plek waar leerlingen onderwijs krijgen. Het is bijna een soort leefgemeenschap waar genomen beslissingen direct of indirect invloed hebben op de onderwijzers, de leerlingen en hun ouders.

Wij werken met een MR+.
De MR, die bestaat uit twee ouders en twee teamleden, hebben advies- en instemmingsbevoegdheid. De MR+leden geven alleen advies, voorheen was dit de Schooladviescommissie.De MR en MR+leden komen ongeveer eenmaal per 6 weken bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen wordt, samen met de directie, gesproken over beleidsaangelegenheden die direct met de school te maken hebben.
MR Jaarplan 2018-2019

Waarover gesproken wordt kunt u vinden in de agenda, die in de week voor de MR+ vergadering gepubliceerd zal worden. In de verslagen, die halfjaarlijks beschikbaar komen, is terug te vinden wat besloten is.
Agenda:
2018-09-18 agenda MR+
2019-01-23 agenda MR+.doc
MR Halfjaarlijks verslag 2019.pdf
Jaarlijkse verslag:Contact met de MR
Heeft u vragen en of opmerkingen, wij horen graag van u.

De Toekomst     Ageommeleane 14, 8574 TN Bakhuizen     t 0514 - 58 12 14     info@rkpctoekomst.nl