OUDERVERENIGING

* OV

Op onze school hebben de ouders zich verenigd in een Oudervereniging (OV). De OV is een zelfstandige organisatie met leden (ouders) en een bestuur. Het bestuur vergadert zo’n 6 x per jaar en indien nodig vaker. Tijdens deze vergaderingen zijn er twee leerkrachten aanwezig.
Ieder jaar is er een algemene ledenvergadering waarvoor de ouders worden uitgenodigd. 
De OV is de schakel tussen de ouders en de leerkrachten en streeft naar een goede relatie tussen beiden. Regelmatig wordt de OV door de leiding van school gevraagd om input met betrekking tot bepaalde zaken die de leerlingen aan gaan. Maar als u iets bespreekbaar wil maken of u heeft vragen of opmerkingen? Schroom dan niet en neem contact op met één van de bestuursleden.
Ook heeft de OV de taak om leuke activiteiten / evenementen te organiseren voor de leerlingen. Hierbij moet u denken aan het jaarlijkse schoolreisje, Sinterklaasfeest, de Kerstviering en de Actiedag. Ook is de OV betrokken bij carnaval op school en wordt de Avond4daagse geregeld. Uiteraard worden alle activiteiten in nauwe samenwerking met de leerkrachten opgepakt. Vaak zijn er extra handen nodig en wordt een beroep gedaan op hulp van andere ouders. 
Om alle activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren wordt een jaarlijkse ouderbijdrage van € 25,00 per kind gevraagd. Voor kinderen die vanaf januari naar school gaan geldt een bijdrage van € 15,00 per kind. Het is aan de ouders zelf om te bepalen of men lid wil worden van de OV. Echter, om uw kind deel te laten nemen aan de activiteiten is de bijdrage wel noodzakelijk.

Notulen informatieavond oudervereniging

 

De Toekomst     Ageommeleane 14, 8574 TN Bakhuizen     t 0514 - 58 12 14     info@rkpctoekomst.nl