LEERLINGENRAAD

Om kinderen meer inspraak op school te geven, is er dit jaar weer een leerlingenraad. Half februari zijn er hier voor verkiezingen geweest in groep 5 t/m 8. De volgende kinderen zijn gekozen om in de leerlingenraad plaats te nemen. Groep 8 zal worden vertegenwoordigd door Fardau Mous , groep 7 door Thijs Bouma , groep 6 door Amber Sikkes en groep 5 door Rutmer Mous. Zij zullen samen met meester Bento maximaal 6 keer per schooljaar vergaderen onder schooltijd.

De Toekomst     Ageommeleane 14, 8574 TN Bakhuizen     t 0514 - 58 12 14     info@rkpctoekomst.nl